พฤหัสที่ 5 กันยายน พบกับ ลำไย ไหทองคำ และ ศิลปินอื่นๆ มากมาย