ลอยกระทง มาลอยที่คลองเพลง พบกับกิจกรรม การละเล่นไทยๆ สไตล์งานวัด
เช่นปาเป้า เป่าดอก สอยดาว สาวน้อยตกน้ำ