จากใจเราชาวคลองเพลง…

เมื่อประมาณ 25 ปีก่อน ครอบครัว ครอบครัวหนึ่งและกลุ่มเพื่อน ที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิต บทเพลงไทยสากลร่วมสมัย และบทเพลงสากล มีความคิดว่า ทำไมถึงไม่มีร้านที่จะให้เราสามารถเข้าไปนั่งฟังเพลง ดื่มด่ำกับอาหารที่อร่อยถูกปาก เครื่องดื่มที่ถูกคอและซึมซับบรรยากาศบทเพลงเพื่อชีวิต เพลงไทยสากลร่วมสมัย เพลงสากล และการแสดงโชว์วาไรตี้ ไปพร้อมๆกันได้…ครอบครัวนี้จึงได้พยายามศึกษาและหาวิธีว่าร้านที่จะทำให้มีแนวเพลงเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดได้จะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร?

จากการลองผิดลองถูก ทดลองทำ จนได้บทสรุปออกมา…ในที่สุดร้านคลองเพลงสาขาแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและริเริ่มระบบการบริหารและการจัดการร้านสำหรับกลุ่มผู้บริหารงานที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิตภายใต้ชื่อ ”แบรนด์คลองเพลง” ขึ้นในปี พ.ศ. 2537…ตั้งแต่วันนั้นจวบจนวันนี้ “ร้านคลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต” ถือเป็นร้าน “โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต” ที่มีประวัติยาวนาน โดยเป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชม และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักดื่ม นักกิน นักเที่ยว คอเพลงเพื่อชีวิต และคอเพลงไทยสากลร่วมสมัย ในแถบรังสิต ธัญบุรี และจังหวัดปทุมธานี ยาวนานต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง

และในปีนี้ พ.ศ. 2562 คลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 นับเป็นโอกาสที่ดี เป็นปีที่ดี และเป็นปีที่ต้องขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้พวกเราดูแลพวกคุณลูกค้าทุกท่าน ผู้มีอุปการะคุณ เหล่ากลุ่มคนที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิตจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งทุกท่านมายาวนานกว่า 25 ปี…

*****ในปัจจุบัน ร้านคลองเพลงมีร้านภายใต้ชื่อและใช้ชื่อแบรนด์คลองเพลง ทั้งหมด 3 สาขา —— แยกส่วนตัวเป็นเอกเทศน์ในแต่ละสาขาโดยแยกเป็นกลุ่มทีมงานบริหารและใช้การบริหารจัดการระบบร้านสำหรับกลุ่มผู้บริหารงานที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิตแต่ละสาขาออกจากกันทั้งหมด โดยจะแตกต่างกันทั้งทีมงานผู้บริหาร ทีมงานการทำงาน ลักษณะการบริหาร การจัดการและสไตล์การทำร้าน*****

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่ดี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้ชื่อ “แบรนด์คลองเพลง” เดียวกันเพื่อส่งเสริมและคงไว้ให้เป็นธุรกิจบริการที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใส ความถูกต้อง ถูกหลักจริยธรรมและมีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริหารที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิต และบทเพลงร่วมสมัยจริงๆเท่านั้น

โดย ณ เวลานี้ มีร้านภายใต้ชื่อ “แบรนด์คลองเพลง” | โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี 1 สาขา และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 สาขา นั่นคือ

คลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต [ รังสิตคลอง 1 ]
คลองเพลง 3 | ก๊งเหล้าอยุธยา [ ตลาดแกรนด์ ]
คลองเพลง 5 | โรงเหล้าโรจนะ [ คานหาม ]

ปีต่อๆไป เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณลูกค้า และท่านผู้มีอุปการะทุกท่าน เราสัญญาและตั้งปณิธานว่าเราจะคงความมีเอกลักษณ์เหล่านี้ และยังพร้อมปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นให้สมกับที่คุณลูกค้าได้ไว้วางใจให้เราดูแลและบริการพวกท่าน…เป็น “โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต” ร้านลำดับต้นๆตลอดมาและตลอดไป…

คลองเพลง | โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต
“เพื่อชีวิต ลูกทุ่ง สตริง ป๊อบ ร๊อค ไทย สากล วาไรตี้ เราจัดให้คุณได้ทุกแนว”

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต
#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน

จากใจเราชาวคลองเพลง…

เมื่อประมาณ 25 ปีก่อน ครอบครัว ครอบครัวหนึ่งและกลุ่มเพื่อน ที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิต บทเพลงไทยสากลร่วมสมัย และบทเพลงสากล มีความคิดว่า ทำไมถึงไม่มีร้านที่จะให้เราสามารถเข้าไปนั่งฟังเพลง ดื่มด่ำกับอาหารที่อร่อยถูกปาก เครื่องดื่มที่ถูกคอและซึมซับบรรยากาศบทเพลงเพื่อชีวิต เพลงไทยสากลร่วมสมัย เพลงสากล และการแสดงโชว์วาไรตี้ ไปพร้อมๆกันได้…ครอบครัวนี้จึงได้พยายามศึกษาและหาวิธีว่าร้านที่จะทำให้มีแนวเพลงเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดได้จะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไร?

จากการลองผิดลองถูก ทดลองทำ จนได้บทสรุปออกมา…ในที่สุดร้านคลองเพลงสาขาแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและริเริ่มระบบการบริหารและการจัดการร้านสำหรับกลุ่มผู้บริหารงานที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิตภายใต้ชื่อ ”แบรนด์คลองเพลง” ขึ้นในปี พ.ศ. 2537…ตั้งแต่วันนั้นจวบจนวันนี้ “ร้านคลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต” ถือเป็นร้าน “โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต” ที่มีประวัติยาวนาน โดยเป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชม และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักดื่ม นักกิน นักเที่ยว คอเพลงเพื่อชีวิต และคอเพลงไทยสากลร่วมสมัย ในแถบรังสิต ธัญบุรี และจังหวัดปทุมธานี ยาวนานต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง

และในปีนี้ พ.ศ. 2562 คลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 นับเป็นโอกาสที่ดี เป็นปีที่ดี และเป็นปีที่ต้องขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้พวกเราดูแลพวกคุณลูกค้าทุกท่าน ผู้มีอุปการะคุณ เหล่ากลุ่มคนที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิตจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งทุกท่านมายาวนานกว่า 25 ปี…

*****ในปัจจุบัน ร้านคลองเพลงมีร้านภายใต้ชื่อและใช้ชื่อแบรนด์คลองเพลง ทั้งหมด 3 สาขา —— แยกส่วนตัวเป็นเอกเทศน์ในแต่ละสาขาโดยแยกเป็นกลุ่มทีมงานบริหารและใช้การบริหารจัดการระบบร้านสำหรับกลุ่มผู้บริหารงานที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิตแต่ละสาขาออกจากกันทั้งหมด โดยจะแตกต่างกันทั้งทีมงานผู้บริหาร ทีมงานการทำงาน ลักษณะการบริหาร การจัดการและสไตล์การทำร้าน*****

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงรักษาภาพลักษณ์ที่ดี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้ชื่อ “แบรนด์คลองเพลง” เดียวกันเพื่อส่งเสริมและคงไว้ให้เป็นธุรกิจบริการที่มีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใส ความถูกต้อง ถูกหลักจริยธรรมและมีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้บริหารที่รักและหลงใหลในบทเพลงเพื่อชีวิต และบทเพลงร่วมสมัยจริงๆเท่านั้น

โดย ณ เวลานี้ มีร้านภายใต้ชื่อ “แบรนด์คลองเพลง” | โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี 1 สาขา และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 สาขา นั่นคือ

คลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต [ รังสิตคลอง 1 ]
คลองเพลง 3 | ก๊งเหล้าอยุธยา [ ตลาดแกรนด์ ]
คลองเพลง 5 | โรงเหล้าโรจนะ [ คานหาม ]

ปีต่อๆไป เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณลูกค้า และท่านผู้มีอุปการะทุกท่าน เราสัญญาและตั้งปณิธานว่าเราจะคงความมีเอกลักษณ์เหล่านี้ และยังพร้อมปรับปรุงพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นให้สมกับที่คุณลูกค้าได้ไว้วางใจให้เราดูแลและบริการพวกท่าน…เป็น “โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต” ร้านลำดับต้นๆตลอดมาและตลอดไป…

คลองเพลง | โรงเหล้าตำนานเพลงเพื่อชีวิต
“เพื่อชีวิต ลูกทุ่ง สตริง ป๊อบ ร๊อค ไทย สากล วาไรตี้ เราจัดให้คุณได้ทุกแนว”

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต
#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน

คลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต [รังสิตคลอง 1]
ติดต่อร้าน สำรองที่นั่งได้เลย
089-160-6031, 085-469-6750, 094-838-3084

www.facebook.com/klongpleng1rangsit

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต
#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน

คลองเพลง 3 | ก๊งเหล้าอยุธยา [ตลาดแกรนด์]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเรา

06-3892-9656, 064-281-8715

www.facebook.com/klongpleng3ayutthaya

id line@ : klongpleng3

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต

#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน

โรจนะ [คานหาม]
สอบถาม จองโต๊ะ ติดต่อมาทางนี้เลยค่ะ
095-435-6900, 085-351-9441, 092-926-3502

id line : 0985152016

www.facebook.com/klongpleng5rojjana

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต
#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน

คลองเพลง 1 | โรงเหล้ารังสิต [รังสิตคลอง 1]
ติดต่อร้าน สำรองที่นั่งได้เลย
089-160-6031, 085-469-6750, 094-838-3084

www.facebook.com/klongpleng1rangsit

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต
#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน

คลองเพลง 3 | ก๊งเหล้าอยุธยา [ตลาดแกรนด์]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเรา
06-3892-9656, 064-281-8715

www.facebook.com/klongpleng3ayutthaya

id line@ : klongpleng3

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต
#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน

โรจนะ [คานหาม]
สอบถาม จองโต๊ะ ติดต่อมาทางนี้เลยค่ะ
095-435-6900, 085-351-9441, 092-926-3502

id line : 0985152016

www.facebook.com/klongpleng5rojjana

#25ปีคลองเพลงตำนานเพลงเพื่อชีวิต
#25ปีที่เราโตมาด้วยกัน